Національне законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в системі ДСНС та питань безбар'єрності

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року».

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 09 жовтня 2020 р. № 930 "Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 квітня 2018 р.№ 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року».

РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 квітня 2017 р. № 229-р "Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року".

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок .

Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками N 156.