Контраст
Шрифт

Про організацію особистого прийому громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                 наказ ГУ ДСНС України

 

                                                                  у Київській області

 

                                                                               25.11.2014 № 344

 

 

ПОРЯДОК

 

організації та проведення особистого

 

прийому громадян в ГУ ДСНС України у Київській області

 

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління ДСНС України у Київській (далі - Головне управління) та підпорядкованих підрозділів області.

1.2. Особистий прийом громадян у Головному управлінні здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян". Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години графіком прийому громадян, який визначається керівництвом Головного управління. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

1.3. Особистий прийом громадян керівництвом та посадовими особами Головного управління проводиться у приймальні громадян Головного управління за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 8 (2-й поверх). Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

1.4. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління розміщується на веб-сайті Головного управління, публікується у відомчому виданні, у доступному для вільного огляду місці.

2. Організація особистого прийому громадян керівництвом Головного управління.

2.1. Керівництво Головного управління та посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, вимогами Законів України "Про звернення громадян", Указами Президента України від 19 березня 1997 року № 241 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення", від 13 серпня 2002 року № 700 "Прододаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року№ 434, "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів", іншими актами та цим Порядком.Прийом громадян керівництвом Головного управління здійснюється у визначені дні та години.

2.2. Особистий прийом громадян проводиться від імені

Головного управління. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання з яким він звертається.

2.3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обгрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.4. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Головного управління або одержувати від них потрібну інформацію.

2.5. У разі, коли розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Головного управління, керівництво пояснює громадянинові, до якого органу державної влади,підприємства, організації чи установи необхідно звернутися і по можливості, сприяє цьому (надає адресу, номер телефону тощо).

2.6. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви, яка буде розглянута в порядку, установленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь.

2.7. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час їхособистого прийому, здійснюється сектором планування, аналітичного та документального забезпечення Головного управління, який щокварталу аналізує стан роботи зі зверненнями громадян у Головному управлінні та підпорядкованих підрозділів області.

2.8. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у системі ДСНС, затвердженої наказом ДСНС України від 10.04.2013 № 127, та Інструкції з діловодства в Головному управлінні, затвердженої наказом Головного управління від 13.01.2014 № 22.

Реєстрація громадян, які звернулися до посадових осіб Головного управління на особистому прийомі, проводиться у журналі обліку особистого прийому громадян, де вказуються дані про громадянина, короткий зміст питань та повна інформація посадової особи, що веде прийом, про результати розгляду, яка засвідчується його особистим підписом та датою. В Головному управлінні ведється журнал обліку особистого прийому громадян відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у системі ДСНС.

2.9. Відповідно до норм законодавства під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

2.10. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося фахівцями Головного управління, проводиться у разі, коли питання, порушене в попередньому обгрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.У разі повторного звернення вивчаються та беруться до уваги архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

2.11. Керівництво або посадові особи Головного управління, які здійснюють особистий прийом громадян, зобов'язані прийняти усіх громадян, що звернулися на прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку Головного управління та визначеного графіком часу.

3. Посадові особи Головного управління несуть відповідальність за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян"щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їхніх звернень, Указів Президента України від 13 серпня2002 року № 700 "Про додаткові заходи щодозабезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року № 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів".

 

 

 

Начальник сектора планування, аналітичного

та документального забезпечення ГУ

полковник служби цивільного захисту                                                                                                                                                                                                       Ю.В. Руденко

Вакансії